Make your own free website on Tripod.com
 home | latar belakang | struktur JK DPMM Negeri | keahlian

  Text Box: PEN.PENGURUS
 
Text Box: PEN.PENGURUS
Nur Syahira Bolukis A.
Text Box: PEN. PENGURUS
 
Text Box: PENTADBIRAN, KEWANGAN
 
 
-
Text Box: PEMBANGUNAN USAHAWAN
 
 
Text Box: PEGAWAI PENTADBIR
Text Box: PENGARAH EKSEKUTIF
Mohd Ghazali Mohd Nadzir 
 
 
 

Text Box: PERHUBUNGAN AWAM/HAL EHWAL KEAHLIAN
-
 
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR BIRO DPPM SABAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: KEBAJIKAN SOSIAL
AG. DAUD HJ. AG. ANAK
Text Box: PENGERUSI PASUKAN PETUGAS-PETUGAS
Text Box: MES.YDP NEGERI-NEGERI
YB. MOHD LAN ALLANI
 
Text Box: PERLANCONGAN
RAMLI OSMAN
Text Box: PEMANTAUAN RESOLUSI KEB-4,KEBS 2001 & MESYUARAT      MED                                             AG. BHUTAMAN AG. MAHMUN 
 
 
 
 
Text Box: BMP-EAGA MALAYSIA       BUSINESS COUNCIL            RAMLI OSMAN  & JAFRY ARIFFIN 
 
 
Text Box: INFRASTRUKTUR/ PEMBINAAN
ABD SABUR DATUK S.P HJ AHMAD
 
Text Box: PENGERUSI PASUKAN-PASUKAN PETUGAS
Text Box: GLOBALISASI & LIBERALISASI
MUSTAKIM DURAHIM
 
Text Box: SEKTOR KEWANGAN & PELABURAN
FAISAL DATUK Y.H DIEGO
 
Text Box: PERUNCITAN, PEMBORONG & PERDAGANGAN                           HJ SAHBUDIN DATUK HJ MOHD DUN 
 
Text Box: PERHUTANAN DAN PERKAYUAN
AG. BUHTAMAN AG. MAHMUD
 
Text Box: PERUMAHAN
JAINAB DATUK S.P HJ AHMAD 
Text Box: PETROLEUM HULUAN & HILIRAN
YB. MOHD LAN ALLANI
 
Text Box: PENGANKUTAN
 MOHD YAHAYA HJ MOHD YUSOF
 
Text Box: PENGKOMERSILAN HASIL PENYELIDIKAN &             PEMBANGUNAN               ZOHARI MAHUR
 
Text Box: HERBA & FARMASEUTIKAL
ALUS BINTI BULKIA
 
Text Box: ELEKTRIK, ELEKTRONIK&         JANAKUASA                                  MOHD ZULFIKAR DATUK HJ AHMAD
 
 

Text Box: IKS & TEKSTIL
 MOHD HARRI HJ MUSTAPHA SIGANUL