Make your own free website on Tripod.com

FALSAFA DPPM

DEWAN PERNIAGAAN MELAYU MALAYSIA SABAH SEBAGAI BADAN INDUK AMANAH EKONOMI MELAYU YANG MENGHAYATI DAN MENUNJANGI PERJUAGAN BANGSA YANG MEMPUNYAI KEWIBAWAAN, KEBERKESANAN DAN KECENDERUNGAN DAN KECEMERLANGAN DI PERINGKAT NEGERI, NASIONAL DAN ANTARABANGSA.