Make your own free website on Tripod.com

 

DEWAN PERNIAGAAN MELAYU MALAYSIA SABAH SEBAGAI BADAN INDUK AMANAH EKONOMI MELAYU YANG MENGHAYATI DAN MENUNJANGI PERJUANGAN BANGSA YANG MEMPUNYAI KEWIBAWAAN, KEBERKESANAN DAN KECENDERUNGAN DAN KECEMERLANGAN DI PERINGKAT NEGERI, NASIONAL DAN ANTARABANGSA.